İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İKÇÜ akademik personeline yönelik YÖKAK Kalite Güvencesi Sistemi Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

25 Nisan 2022 tarihinde Kalite Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemiz akademik personellerine yönelik YÖKAK Kalite Güvencesi Sistemi Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitimde Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) kurumsal süreçlerde temel olarak gruplandırdığı "Liderlik,Yönetim ve Kalite", "Eğitim Öğretim", "Araştırma ve Geliştirme" ve "Toplumsal Katkı" başlıkları altında genel bilgiler sunulmuş ve bu başlıklarla ilgili Üniversitemiz genelinde yürütülen faaliyetler örneklendirilmiştir.

Eğitim, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erkan Küçükkılınç’ın "Liderlik,Yönetim ve Kalite" başlığı üzerine verdiği bilgilerle başlamış ve yönetimsel süreçlerin kalite çalışmalarında bir temel teşkil ettiğini dile getirmiştir. "EğitimÖğretim" başlığı kapsamında Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat Tengiz açıklamalarda bulunmuş ve üniversitelerde eğitim ön planda olduğu için eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili tüm proseslerde PUKÖ çevriminin öneminden bahsetmiştir. Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Halil Koyu, "Araştırma ve Geliştirme" başlığına ait faaliyetler ile ilgili dokümante edilmiş bilgilerin, Üniversitemiz araştırma performansı açısından oldukça önemli olduğunu belirtmiştir. "Toplumsal katkı" başlığı ile genel bilgiler sunan Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Onur Karadal ise, toplum açısından öneme sahip faaliyetlerin Üniversitemiz bünyesinde sıklıkla yürütüldüğünü ve izleme ve değerlendirme aşamalarının tanımlanmaya başladığını bildirmiştir.

Yaklaşık 2 saat süren eğitime İKÇÜ akademisyenleri yoğun bir ilgi göstermiş ve eğitim sonuna kadar tempo ve karşılıklı etkileşimler yüksek seviyede tutulmuştur. Eğitim sonunda ise katılımcılar memnuniyetlerini ve eğitimin verimliliğini dile getirmişlerdir.

İlgili Resimler


Menüyü Kapat