İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kalitede Farkındalık: Yükseköğretimde Paydaşların Rolü ve Paydaş İlişkileri

Paydaşlar yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin anahtar bileşenlerinden bir tanesidir. İyi yapılandırılmış bir kalite güvencesi sisteminde kurumlar, iç ve dış paydaşlarını listelemeli, stratejik paydaşlarını tanımlamalı ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

 

 

Yükseköğretim kurumu için Paydaşlar; öğretim programı ile etkileşimde olan, programın sonuçlarında etkili olan veya sonuçlarından etkilenen kurum, kuruluş ve bireylerdir. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak gruplanabilir. Öğrenciler ve mezunlar, programla ilişkili kurum ve kuruluşlar, işverenler, programda aktif görev alan yöneticiler, öğretim elemanları ve idari personel yükseköğretim kurumunun paydaşlarını oluşturmaktadır.

 

Kalite Güvence Sisteminde çok önemli bir yere sahip olan Paydaşların başta kalite süreçleri olmak üzere eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve diğer süreçler kapsamında girdi, süreç ve çıktılara doğrudan ve/veya dolaylı etkisi olduğundan kalite güvence sisteminin teşkilinde her aşamada paydaş katılımı sağlanmalıdır.

 

Yükseköğretimin en önemli paydaşları olan öğrenci ve mezunlar açısından bakılarak bu etkiyi örnekle açıkladığımızda:

 

Girdi olarak paydaşların etkisi: Gelen öğrencilerin niteliği doğrudan eğitim-öğretim planlamasına etki eder. Bu nedenle girdi olarak gelen öğrencinin beklentilerinin analiz edilmesi ve süreçlerin yapılandırılmasında hedef öğrenci kitlesi ve/veya gelen öğrencilerin beklentilerinin karşılanmasına yönelik olarak iyileştirme çalışmalarına etki eder.

 

Süreç olarak paydaşların etkisi: Kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme vb. faaliyetlerinde gösterdikleri performanslar ilgili alanlarda kurumun kalite güvencesi sistemi planlamasına etki eder.

 

Çıktı olarak paydaşların etkisi: Mezunların niteliği, kurumun kamuoyu tarafından görünen yüzüdür. Bu nedenle, çıktı olarak mezun durumuna gelen öğrenciler kurum temsiliyetine etki eder. Yukarıda belirtildiği gibi paydaşların süreçlere etkisi sebebiyle yükseköğretim kurumları, kalite güvencesi sitemlerinin teşkilinde paydaş katılımını sisteme dâhil etmelidir.

 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..

Kaliteli bir gün geçirmemiz dileğiyle.. smiley

İlgili Resimler

Menüyü Kapat