İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP)

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP) Nedir?

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP), Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında değerlendirilmesini amaçlayan bir programdır. Yükseköğretim kurumlarının beş yılda en az bir defa Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil olmaları gerekmektedir.

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Programına esas olmak üzere her yıl yükseköğretim kurumları tarafından Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) hazırlanmaktadır. Program kapsamına dâhil edilen yükseköğretim kurumları belirlendikten sonra, değerlendirme sürecini yürütecek olan değerlendirme takımı değerlendirici havuzundan seçilerek görevlendirilir. Program kapsamında değerlendirme takımı tarafından, değerlendirilecek kuruma iki ziyaret gerçekleştirilmektedir. Bunlar; ön ziyaret ve saha ziyaretidir. Ziyaretlerin sonrasında değerlendirme takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) YÖKAK tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Programının Temel Adımları

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Programında Kullanılacak Belgeler

 

2020 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Bilgilendirme Sunumuna ulaşmak için lütfen tıklayınız..

Menüyü Kapat